كدخبر: ۱۱۴۶۵
تاريخ انتشار: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۴:۱۶
send ارسال به دوستان
print نسخه چاپي
هیچ بیماری برای انجام تست آزمایشگاهی به خارج از كشور اعزام نمی شود
عضو هیات مدیره انجمن علوم آزمایشگاهی ایران گفت: در شرایط كنونی، هیچ بیماری برای انجام تست های مختلف آزمایشگاهی به منظور تشخیص بیماری، به خارج از كشور اعزام نمی شود.

به گزارش تیتر یک به نقل از ایرنا، دكتر'علی صادقی تبار' افزود: اكنون، بیشتر تست های آزمایشگاهی در آزمایشگاه ها تعریف شده اند و تمام آنها در داخل كشور انجام می شود.

وی اضافه كرد: در حقیقت، نیمی از آنچه به عنوان تست های آزمایشگاهی در دنیا شناخته شده است، در كتابچه تعرفه خدمات آزمایشگاهی در ایران هم به چشم می خورد.

وی در مورد نیمی دیگر از تست های آزمایشگاهی كه در این كتابچه موجود نیست، ادامه داد: چنانچه تستی به طور خاص و شایع در كتابچه تعرفه خدمات آزمایشگاهی مشاهده نمی شود، به دلیل عدم درخواست جامعه پزشكان یا بیماران بوده است.

وی گفت: مردم اطمینان خاطر داشته باشند كه فناوری بخش آزمایشگاهی در ایران با دنیا برابر است و از تمام امكانات آزمایشگاه های تشخیص طبی برخوردار هستیم.

صادقی تبار با بیان اینكه علوم آزمایشگاهی در این سال ها در كشور بسیار پیشرفت و توسعه یافته است، اظهار داشت: برای تمام بیماری ها یك تست آزمایشگاهی مشخص طراحی شده و بسیار به ندرت تستی به عنوان نمونه به خارج از كشور ارجاع داده می شود.

اكنون شش هزار آزمایشگاه تشخیص طبی در كشور وجود دارد.