كدخبر: ۱۱۴۷۴
تاريخ انتشار: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۴:۵۱
send ارسال به دوستان
print نسخه چاپي
پیام صالحی به نشست بزرگداشت خلیج فارس:
خلیج فارس قدمتی همسان با تاریخ سرزمین ایران دارد
وزیر امور خارجه گفت: خلیج فارس قدمتی همسان با تاریخ سرزمین ایران دارد و نامی جهانی، یگانه و بدون معارض در تمامی ادوار تاریخی برای این گستره آبی است.

به گزارش تیتر یک 'علی اكبر صالحی' روز یكشنبه با ارسال پیامی به نشست بزرگداشت روز ملی خلیج فارس تاكید كرد كه منطقه خلیج فارس، خانه همه ما است و كشورهای دو سوی ساحل جنوبی و شمالی آن، ساكنین دائمی و همسایگان قهری هم هستند و باید این حقیقت را بپذیرند كه واقعیت جغرافیایی و همسایگی تغییرناپذیر و همزیستی مسالمت آمیز و برادرانه نیز ضرورتی انكارناپذیر است.

وی یادآور شد: موقعیت حساس و راهبردی منطقه خلیج فارس و جنبه های ژئوپلتیك، ژئواستراتژیك و ژئواكونومیك آن اهمیت و اولویتی خاص در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد.

وی افزود:در بسیاری از اوقات، پیامدها و تاثیرات سلبی و ایجابی تحولات بین المللی در این منطقه حساس و مهم قابل مشاهده است و در مقابل نیز هرگونه تحرك و پویایی ایران در این منطقه، انعكاسی متناسب با ماهیت خود، در صحنه بین المللی برجای می گذارد.

وزیر امور خارجه در ادامه این پیام تصریح كرد: این نكته ما را به این واقعیت رهنمون می كند كه هر چند منابع انرژی و موقعیت جغرافیایی، اهمیت ویژه ای به این منطقه داده است، اما برای ما این منطقه، تنها محلی برای كسب منافع اقتصادی نیست، بلكه مهم تر از آن محل رشد و بالندگی ارزش های مشترك و دیرپای منطقه است.

صالحی یادآور شد: تلاش ما باید در جهت توسعه و پیشرفت همه جانبه و از همه مهم تر تثبیت هویت و جایگاه ویژه و غیرقابل انكار ایران در صحنه بین المللی باشد.

وی در این پیام خاطرنشان كرد: بدین لحاظ برپایی سالانه این مناسبت ملی، خصوصا امسال را آن هم در شرایطی كه تحولات بسیار مهمی در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه در جریان است و سیر رویدادها و نتایج نهایی آن قطعا می تواند تاثیرات مهم در چگونگی تثبیت این موقعیت و شكل گیری نظام آینده در محیط منطقه ای و جهانی داشته باشد را به فال نیك می گیریم.

وزیر امور خارجه یادآور شد: امروز به بركت ضمیر آگاه امت اسلامی، زمینه ای ایجاد شده تا ملت های مسلمان منطقه مطالبات سیاسی و اجتماعی خود را كه سال ها به دلیل سیاست های خاص، خاموش نگه داشته شده بود، به صورتی مسالمت آمیز در سطح عمومی و در بستر باورها و تعلقات اسلامی مجدانه پیگیری كنند. در مقابل نیز همسایگان و جامعه بین المللی با بیم و امید چگونگی رفتار متقابل دولت های ذیربط در پاسخگویی به این مطالبات را دنبال می كنند.

صالحی در ادامه این پیام، تصریح كرد كه در حال حاضر در برخورد با موج عدالت خواهی و استبداد ستیزی، برخی كوشیده اند با توسل به قدرت نظامی و راهكارهای امنیتی بر مشكلات داخلی خود فائق آیند اما تردیدی نیست كه راهكارهای مصنوعی و بدتر از آن تلاش برای اعمال آن با كمك نیروهای نظامی و امنیتی نه تنها عوارض وخیمی به دنبال دارد، بلكه امنیت در این منطقه وثبات در مناطق دیگر را نیز به مخاطره می اندازد.

در ادامه این پیام همچنین آمده است: آنچه امروز در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد آن هستیم، رفتارهای دوگانه و گزینشی با حركت های مسالمت جویانه مردم است. از یك سو جانبداری از تفكر سنتی و مبتنی بر استقبال از ورود نیروهای نظامی خارجی در چهارچوب سیاست اعمال خشونت و سركوب قیام های مردمی برای حل مسایل و مشكلات داخلی و از سوی دیگر دادن شعار حمایت از دموكراسی و آزادی است.

وزیر امور خارجه یادآور شد: واقعیت این است كه سیر تحولات منطقه ای و جهانی، فضای سیاسی سنتی و چهارچوب های حكمرانی آن را دگرگون كرده است و در چنین شرایطی، ملت های آگاه و بیدار شده با ارایه مطالبات و خواسته های خود به صورتی مسالمت آمیز، حركتی را آغاز كرده اند كه امكان ایستادگی در مقابل آن میسر نیست.

وی، مناسب ترین و مطلوب ترین شیوه رفتاری در چنین شرایطی، را مشاركت دادن مردم در سرنوشت خود و اتكا به آرا مردم دانست.

وزیر امور خارجه تاكید كرد: پاسخگویی صحیح به مطالبات مشروع ملت ها، علاوه بر آنكه امری ضروری است، در حقیقت نوعی احترام به كرامت انسانی آنها نیز است، بهترین شیوه اداره امور نیز هست و می تواند استمرار ثبات و امنیت منطقه را به همراه داشته باشد.

وی یادآور شد: این امر همواره مورد تاكید رییس جمهوری اسلامی ایران بوده كه هرگونه تغییر واقعی باید از درون خود این كشورها حاصل شود.

صالحی در این پیام خاطرنشان كرد: منطقه خلیج فارس سال ها است با چالش هایی همچون رشد مسابقه تسلیحاتی، اولویت بخشی به مسایل نظامی و نظامی گری، تجاهل آشكار نسبت به نقش موثر برخی از كشورهای منطقه در ترتیبات امنیتی، ترساندن كشورها از یكدیگر، وجود پایگاه های نظامی خارجی در منطقه و سعی در جلب نهادهای فارمنطقه ای مانند ناتو، برای نقش آفرینی در مسایل منطقه روبه رو است.

وی ادامه داد: این در حالی است كه به باور ما نقاط اشتراك و همگرایی بین كشورهای منطقه، همچون اشتراكات فرهنگی، تاریخی، مذهبی، نزدیكی جغرافیایی، پیوندهای خونی و قومی و منافع اقتصادی، زمینه های همكاری همه جانبه میان كشورهای منطقه به ویژه همكاری های امنیت را هموار می سازد و با توسعه اینگونه همكاری ها بسیاری از این چالش ها را قابل رفع می كند. وزیر امور خارجه افزود: چنین ساز و كاری می تواند زمینه های شكل گیری یك چهارچوب مشورتی و سیاسی همه جانبه و فراگیر را با اتكا به قدرت مدیریت بومی در برخورد با معضلات جدی امنیتی و سیاسی حال و آینده، در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی فراهم سازد.

صالحی در ادامه پیام تصریح كرد: تنها راه سربلندی كشورها و ملت های منطقه، قبول واقعیت های مسلم و غیرقابل انكار تاریخی، بها دادن به نقش بی بدیل مردم، دوری جستن از قدرت های بزرگ و قرار گرفتن در منظومه همكاری های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و نظامی منطقه و بهره گیری ازتمامی امكانات و مزیت های نسبی یكدیگر در جهت نیل به خودكفایی همه جانبه و بدون وابستگی به اجانب است.

صالحی تاكید كرد: بخشی از وضعیتی كه امروز در خلیج فارس با آن روبه رو هستیم در نتیجه اقدامات قدرت هایی است كه صرفا بر مبنای دركی سطحی و برداشتی و تصویری نادرست از منطقه و مشكلات آن، اقدام به اجرای سیاست هایی كرده اند كه در عمل منجر به آشفتگی بیش از پیش اوضاع شده است.

وی ادامه داد: برای مثال یكی از موانعی كه همواره در مسیر همگرایی كشورهای منطقه وجود داشته است، تلاش های تفرقه افكنانه قدرت های خارج منطقه در جهت ایجاد اخلال در روابط و همكاریهای میان كشورهای منطقه بوده است. قدرت های فرامنطقه ای از این روش به ویژه برای تحت فشار قراردادن جمهوری اسلامی ایران استفاده كرده و تخریب روابط ایران با همسایگانش را به طور جدی در دستور كار قرار داده اند.

وزیر امور خارجه یادآور شد:سناریوهای ساختگی چند ماه قبل نیز نمونه ای از این گونه تلاش های مغرضانه به شمار می رود كه البته محكوم به شكست است.

صالحی در این پیام تصریح كرد كه از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران تامین امنیت منطقه خلیج فارس توسط كشورهای پیرامون آن یك دیدگاه مسوولانه و واقع بینانه است كه همه كشورهای منطقه باید در آن نقش محوری داشته باشند.

صالحی یادآور شد: تجربه نیز نشان داده است كه امنیت در خلیج فارس نمی تواند یكسویه، تك بعدی و در قالب همكاری های صرف امنیتی محقق شود، بلكه طرحی می تواند مقبولیت و قابلیت اجرا داشته باشد كه مفهومی گسترده و همه جانبه از امنیت در آن لحاظ شود و همكاری های اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی و اجتماعی نیز از عناصر اساسی تشكیل دهنده آن محسوب شود.

وی در ادامه این پیام خاطرنشان كرد:بی تردید باور این واقعیت مهم و اساسی یعنی همكاری دسته جمعی و تلاش برای تحقق آن كشورهای منطقه را به وحدت، تعالی و ثبات نزدیك تر می كند كه برآیند چنین رویكردی، دور شدن تهدیدهای امنیتی از خلیج فارس و سرعت بخشیدن به فرآیند سازندگی و تعمیق رشد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی همه ملت های این منطقه خواهد بود.