سایت خبری تحلیلی تیتر یک | titr1news.com http://www.titre1news.com سایت خبری تحلیلی تیتر یک | titr1news.com info@titre1news.com info@iransamaneh.com Mon, 14 May 2012 11:24:21 +0330 SepehrFeed V1.1 نباید تنها یک برداشت از امام در جامعه محور قرار گیرد http://www.titre1news.com/fa/pages/?cid=11515 وی با طرح این پرسش که کدام مرجع و فیلسوف مانند امام(ره) بوده است، گفت: امام‌خمینی(ره) با ابعاد شخصیتی آشکار و پنهان خود نهضت بزرگی را هدایت کرد و نظام اسلامی زیر چتر ولایت او هدایت شد و بی‌شک علت اصلی ماندگاری این نهضت و انقلاب به دلیل حضورتاثیرگذار امام(ره) بوده است. info@titre1news.com 14 May 2012 11:23:17 +0330